INTÉZMÉNYI TANÁCS
SZOMBATHELYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 73.§ (3)-(4) bekezdései alapján az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére intézményi tanácsot kell létrehozni. Az intézményi tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, ügyrend alapján működik.

Az Intézményi Tanács adatai

1. Neve: Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola Intézményi Tanácsa - Az érintett nevelési-oktatási intézmény - neve: Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola - székhelye: 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 10. - OM azonosítója: 036623

2. Képviselője: Tóthné Kurucz Tímea elnök - telefonszáma: 30/8473456 - E-mail címe: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az intézményi Tanács célja és feladatai 

 1. Az Intézményi Tanács működésének célja a helyi közösségek érdekeinek képviselete     az iskolában.
 2. Az Intézményi Tanács feladatai a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12.§-a alapján:
 • Dönt - működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, - az elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza.
 • Véleményt nyilvánít a pedagógiai program, az Iskola szervezeti és működési szabályzata, a házirend, az iskolai munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt.
 • Véleményét be kell szerezni az iskolában folyó fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához.
 • Véleményt nyilváníthat az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 • Véleményt nyilváníthat az iskola által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításával kapcsolatban meghatározott legmagasabb összeg tekintetében.
 • Kezdeményezésére a nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni.
 • Az iskola vezetőjének félévenkénti beszámolója alapján megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára az Iskola működésével kapcsolatos álláspontját.
 1. Az Intézményi Tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az Iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza annak működését.
 2. Az Intézményi Tanács tagsága
 • Az Nkt. 73.§(4) bekezdése szerint létrejött Intézményi Tanács tagjai: - nevelőtestület delegáltjai Szabóné Tölgyesi Anita - Iskolai szülői szervezet, közösségi delegáltjai Tóthné Kurucz Tímea - Iskola székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjai Sátory Károly
 • Az Intézményi Tanács tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására.

Tanev rendje

etlap

tanulas