Zrínyisek a Zrínyisekért Alapítvány

Adószám: 18888726-1-18

Köszönettel fogadjuk, ha adójának 1%-ával támogatja iskolánkat.

Az alapítvány székhelye: 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona u. 10.

A kuratórium tagjai:

dr. Cserjési Gábor            a kuratórium elnöke

Kulcsár Zoltán      /szülő/ 

Weinelt Tímea      /szülő/ 

Bíróné Németh Paula       /tanító/

Szijártó Ágnes      /tanár/

A kuratórium feladata a vagyonnal való eredményes gazdálkodás. A kuratórium a gazdálkodás során a mindenkor hatályban lévő jogszabályok alapján köteles munkáját végezni, az alapítvány könyveit vezetni.

Az alapítvány céljai:

  • a tanulók nevelési – oktatási feltételeinek javítása,
  • a tanórán kívüli foglalkozások – szakkörök, iskolai kirándulások, táborozások – költségeinek támogatása,
  • sportolás, egészséges életmód lehetőségeinek támogatása,
  • az iskola tárgyi eszközeinek fejlesztése,
  • környezettudatos nevelés és környezetvédelmi tevékenység támogatása,

Az alapítvány közleményeit a Zrínyi Ilona Általános Iskola honlapján jeleníti meg.

Tanev rendje

etlap

tanulas