HagyományosB” osztály, emelt szintű informatikával. Alapvető értéknek a gyermekek nevelése, fejlődése során az önállóságot, együttműködést, tudást, toleranciát, kreativitást tartjuk.  Iskolánkban gyermekközpontú, családias környezetben neveljük és oktatjuk tanítványainkat.

Az alapkészségek biztos megalapozása miatt többlet óraszámot biztosítunk a matematika (heti 5 óra) és a magyar (heti 7 óra) tantárgy számára. Az idegen nyelv oktatását már első évfolyamon elkezdjük. Felső tagozaton tanulóink emelt szintű informatikai képzést választhatnak, melynek kimenete ECDL vizsga. Felső tagozaton az idegen nyelv oktatását évfolyamszinten kialakított csoportokban biztosítjuk: nívó, haladó, normál. Matematika tantárgyból a legügyesebbeknek nívócsoportot indítunk, amelynek célja a versenyekre való eredményes felkészítés. 

Iskolánk ÖKO iskola ezért nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemlélet kialakítására. Kapcsolódó programjaink: erdei iskola, természetbúvár túrák, ÖKO hét, nyári tematikus tábor. 

A lassabban haladókkal fejlesztő pedagógusok foglalkoznak, a tehetségesek tanórán kívül is rengeteg lehetőséget kapnak a további fejlődésre. Szakkörök, évfolyam - gyakran osztály - szintű tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, felvételi előkészítők segítik az érdeklődési körnek megfelelően a tehetséggondozást vagy a tanultak elmélyítését, gyakorlását. Diáksportkörünk kosár-, kézi-, röplabda, labdarúgás, valamint atlétika sportágakban biztosítja a mozgás örömét.

Olyan fiatalokat akarunk nevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, másokkal együttműködve képesek boldogulni a középiskolában, majd az életben.

 

Tanítók a 2017/18-es tanévben: 

 

 

Tanev rendje

etlap

tanulas