„C” osztályunkban emelt szintű /tagozatos/ nyelvoktatás nyújtunk angol nyelvből, miközben a személyközpontú pedagógia elveit szem előtt tartva nevelünk és oktatunk. A mindennapos nyelvi órákkal megteremtett idegen nyelvi környezet, kis létszámú csoportok, valamint a hatékony nyelvtanítás-tanulás módszereinek alkalmazásával biztosítjuk az eredményességet. Már első osztálytól indítjuk a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota programot. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére, ezáltal segítve a különböző tantárgyak tanulását.

Soha nem voltunk szűkében az újra és újra feltűnő tehetséges diákoknak. Ők tantárgyi tehetséggondozó szakkörökön bővíthetik tudásukat, készülhetnek fel megmérettetésekre.

Személyközpontú programunkban alapelvünk az empátia, az együttműködés, a bizalom.  
Legfontosabb célunk, hogy a ránk bízott gyerekeket minél alaposabban megismerjük, számukra sokféle lehetőséget teremtsünk arra, hogy önismeretük erősödjön, megtapasztalják, miben jók, miben kell fejlődniük. Számos iskolai és iskolán kívüli program segíti az élményszerű tanulást és a közösségépítést: táborok, kirándulások, múzeumi foglalkozások, erdei iskola. Programjaink között szerepel: úszás, korcsolyázás, önvédelmi sport, néptánc, társastánc. Az eredményesség alapfeltétele egy mindenkit el- és befogadó, szorongásmentes légkör, amelyet a tanítók teremtenek.

 Januártól várjuk gyermekét nyelvi előkészítő foglalkozásokra, játékra, kézművességre.

2016 szeptemberétől induló „C” osztályunkban emelt szintű /tagozatos/ nyelvoktatást nyújtunk angol nyelvből, miközben a személyközpontú pedagógia elveit szem előtt tartva nevelünk és oktatunk iskolaotthonos rendszerben. A mindennapos nyelvi órákkal megteremtett idegen nyelvi környezet, kis létszámú csoportok, valamint a hatékony nyelvtanítás-tanulás módszereinek alkalmazásával biztosítjuk az eredményességet. Már első osztálytól indítjuk a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota programot. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére, ezáltal segítve a különböző tantárgyak tanulását.

Számos iskolai és iskolán kívüli program segíti az élményszerű tanulást és a közösségépítést: táborok, kirándulások, múzeumi foglalkozások, projektek, erdei iskola. Programjaink között szerepel: úszás, korcsolyázás, önvédelmi sport, néptánc, társastánc.

A hagyományos oktatási rendszer elveinek alkalmazása mellett nem maradnak el a csendes meghitt beszélgetések sem, hisz a megfelelő lelki egyensúly közelebb visz a harmonikus személyiség kialakulásához.

Tanítók a 2017/18-es tanévben:

 

Tanev rendje

etlap

tanulas