„C” osztályunkban emelt szintű /tagozatos/ nyelvoktatás nyújtunk angol nyelvből, miközben a személyközpontú pedagógia elveit szem előtt tartva nevelünk és oktatunk. A mindennapos nyelvi órákkal megteremtett idegen nyelvi környezet, kis létszámú csoportok, valamint a hatékony nyelvtanítás-tanulás módszereinek alkalmazásával biztosítjuk az eredményességet. Már első osztálytól indítjuk a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota programot. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére, ezáltal segítve a különböző tantárgyak tanulását.

Soha nem voltunk szűkében az újra és újra feltűnő tehetséges diákoknak. Ők tantárgyi tehetséggondozó szakkörökön bővíthetik tudásukat, készülhetnek fel megmérettetésekre.

Személyközpontú programunkban alapelvünk az empátia, az együttműködés, a bizalom.  
Legfontosabb célunk, hogy a ránk bízott gyerekeket minél alaposabban megismerjük, számukra sokféle lehetőséget teremtsünk arra, hogy önismeretük erősödjön, megtapasztalják, miben jók, miben kell fejlődniük. Számos iskolai és iskolán kívüli program segíti az élményszerű tanulást és a közösségépítést: táborok, kirándulások, múzeumi foglalkozások, erdei iskola. Programjaink között szerepel: úszás, korcsolyázás, önvédelmi sport, néptánc, társastánc. Az eredményesség alapfeltétele egy mindenkit el- és befogadó, szorongásmentes légkör, amelyet a tanítók teremtenek.

 Januártól várjuk gyermekét nyelvi előkészítő foglalkozásokra, játékra, kézművességre.

2016 szeptemberétől induló „C” osztályunkban emelt szintű /tagozatos/ nyelvoktatást nyújtunk angol nyelvből, miközben a személyközpontú pedagógia elveit szem előtt tartva nevelünk és oktatunk iskolaotthonos rendszerben. A mindennapos nyelvi órákkal megteremtett idegen nyelvi környezet, kis létszámú csoportok, valamint a hatékony nyelvtanítás-tanulás módszereinek alkalmazásával biztosítjuk az eredményességet. Már első osztálytól indítjuk a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota programot. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére, ezáltal segítve a különböző tantárgyak tanulását.

Számos iskolai és iskolán kívüli program segíti az élményszerű tanulást és a közösségépítést: táborok, kirándulások, múzeumi foglalkozások, projektek, erdei iskola. Programjaink között szerepel: úszás, korcsolyázás, önvédelmi sport, néptánc, társastánc.

A hagyományos oktatási rendszer elveinek alkalmazása mellett nem maradnak el a csendes meghitt beszélgetések sem, hisz a megfelelő lelki egyensúly közelebb visz a harmonikus személyiség kialakulásához.

Tanítók a 2018/19-es tanévben:

 

Váginé Beretzky Katalin vagyok.                                         

Vagine1997 óta tanítok a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában.                                          

Jelenleg a 4.b osztály osztályfőnöke vagyok.  

Családommal Szombathelyen lakunk, férjemmel három iskolás korú gyermekünket neveljük.

Az iskolakezdés várakozással, érdeklődéssel, de ugyanakkor szorongással teli időszakát igyekszem a gyerekek számára játékossággal, odafigyeléssel megkönnyíteni, hogy az óvodából az iskolai életbe való átmenet zökkenőmentes legyen.                                                                                                                                                  

Célom, hogy szeretetteljes, családias légkörben minél több és alaposabb tudást adjak át tanítványaimnak, hogy nyílt szívű és gondolkodású, érdeklődő gyerekek kerüljenek ki a kezeim alól.

Nagyon fontosnak tartom a gyerekek kézügyességének, szépérzékének fejlesztését, valamint hagyományaink ápolását. Nyitott vagyok az új feladatokra, új módszerek megismerésére, elsajátítására és tanítványaimat is erre ösztönzöm.

Az emelt szintű tagozatos nyelvi osztály leendő osztályfőnökeként, a korai intenzív nyelvtanulással kapcsolatos néhány gondolatomat szeretném Önökkel megosztani.

Pályám kezdete óta tanítok idegen nyelvet az alsó tagozaton, ahol kezdetben a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül, hiszen ez az életkor közelebb áll az anyanyelv elsajátításának természetes szakaszához. Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a spontán tanulási folyamatban a gyerekek napi szinten hallják és ismételjék az új szavakat, kifejezéseket.

Gyorsan fejlődő világunkban a gyerekek mindennapi életének részévé vált a televízió, a számítógép és egyéb technikai eszközök, amelyek közvetítésével a mindennapi életben is sok angol szóval találkoznak, hallják és értik ezeket. A különböző angol nyelvű televíziós csatornák révén nem szokatlan fülüknek az angol nyelv hanglejtése, intonációja sem. Helyes minta alapján hamar elsajátítják, és tartósan rögzítik a szavak kiejtését és a mondatok intonációját. Ráadásul ebben az életkori periódusban a gyerekek befogadó készsége igen fejlett. Hajlékony hangképző apparátusuk révén könnyen tudják utánozni az idegen nyelv hangjait és hangkapcsolatait. Hangképzési bázisuk pedig még igen alkalmas a különböző, a magyarban ismeretlen hangok pontos képzésére, míg a serdülőkorú gyerekeknek már hosszasan és tudatosan kell az artikuláción dolgozniuk.  

Sok szeretettel várom a leendő kis elsős tanulókat!                                                             

                    

KonczneKonczné Szekér Anita vagyok.

Diplomámat 1999-ben szereztem a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, tanító szakon idegen nyelvi műveltségi területtel. Még abban az évben megkezdtem tanítói pályafutásomat a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában. Jelenleg a 4. c osztály osztályfőnöke vagyok.

Férjemmel és három kislányommal Szombathelyen élek. Lányaim 9 és 6 évesek.

Tanítóként és szülőként egyaránt kiemelten fontosnak tartom, hogy a gyerekek napjai boldogan, érdekesen és értékesen teljenek az iskolában. A sok beszélgetés, odafigyelés, a játékos tanulás számomra alapvető. Az óvodából kikerülő kisgyerekeknek pedig különösen nagy szükségük van egy szeretetteljes, családias légkörre, melyben otthon érezhetik magukat.

Mint idegen nyelvet tanító tudom, hogy mekkora jelentősége van a korai nyelvtanulásnak. Nagy örömmel tölt el, hogy olyan osztályban taníthatok, ahol az idegen nyelv kiemelt szerepet kap.

A tudás átadásán túl szeretem megismertetni tanítványaimat iskolán kívüli programokkal is. Szívesen viszem őket többnapos kirándulásokra, színházba, könyvtári és múzeumi foglalkozásokra is.

Tanítói mottóm: „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”   /Németh László/

Szeretettel várom a leendő kis elsősöket!

Tanev rendje

etlap

tanulas