Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket a következőkről

A beiratkozás napjai:

Helyszín: Zrínyi Ilona utca 10. díszterem /április 12./

               Szülői fogadó /I. emelet, április 13./

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • lakcímkártya

-            a gyermek nevére kiállított, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-            lakcím hiányában tartózkodási helyet kell igazolni

  • igazolás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről

-            óvoda igazolása /OM azonosítóval/, vagy

-            a nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat szakértői véleménye, vagy

-            szakértői bizottság szakvéleménye

  • jelentkezési lap /honlapunkról letölthető lesz, de beiratkozáskor is biztosítjuk /  
  • nyilatkozatok / honlapunkról letölthetők lesznek, de beiratkozáskor is biztosítjuk/

-                a hit- és erkölcstan vagy etika tantárgy választására vonatkozóan

-                a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

  • a gyermek 5 és 6 éves orvosi és védőnői státuszvizsgálati lapjainak fénymásolatai (szükség esetén a másolást biztosítjuk), valamint a gyermek egészségügyi kiskönyve (oltási könyve)

Felhívom a figyelmüket, hogy a jelentkezési lapot, valamint a nyilatkozatokat a szülői felügyeleti jogot gyakorló mindkét szülőnek alá kell írnia. Beíratáskor nem szükséges mindkét szülő jelenléte, így a szükséges dokumentumok aláírva is behozhatók.

Az érkezés sorrendje a felvételt illetően nem szempont.

2018. március 20.

                                                                                           Kis Gábor

                                                                                           igazgató

Tanev rendje

etlap

tanulas