Felvételi eljárás menete 2017/2018-as tanév

2017.10.20.

A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák

a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2017.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2017.12.08. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára /a jelentkezési lapokat az iskolából továbbítjuk/
2018.01.20., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
2018.01.25., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák
2018.02.08. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2018.02.19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első  példányát pedig a Felvételi Központnak
2018.02.22–03.13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében
2018.03.14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2018.03.21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2018.03.23. Módosított tanulói adatlap megküldési a Felvételi Központnak
2018.04.27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2018.06.01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2018.06.18.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal,

valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.

2018.06.21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

Tanulói jelentkezési lap

Tanev rendje

etlap

tanulas